Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/html/gradini/include/page.class.php on line 23 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/html/gradini/include/menu.class.php on line 11 Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/html/gradini/include/news.class.php on line 13 .:: Детски заведения в Габрово: За проекта ::.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

left top right
 
АКЦЕНТИ
 • 29-03-2011 - Съвместен проект с подготвителни групи

 • 28-10-2010 - Покана за отбелязването на 25 години от откриването на детската градина ”Младост”

 • 28-09-2010 - Нова група - ЦДГ „Радост-2"

 • 14-09-2010 - Седмица на пожарната безопасност в Република България

 • 26-05-2010 - 1 -ви юни в ЦДГ

left bottom right
  За проекта

На 22.07.2009 г. Община Габрово сключи споразумение с Министерството на финансите за изпълнение на проект „ОБЩНОСТ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ УСЛУГИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО”.

Проектът е на обща стойност 311 929 евро и се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (85%) и държавния бюджет на Република България (15%).    

Партньор по проекта е Фондация „Грижи за деца с увреждания”, а продължителността на проекта е 12 месеца.  

Проектът цели осигуряване на благоприятни условия за предоставянето на висококачествени услуги за отглеждане на деца на територията на община Габрово.

Целта на проекта ще бъде постигната чрез ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на Детска ясла Зора, разположена в кв. Младост, гр. Габрово. Ремонтът предвижда – подмяна на дограмата, ремонт на фасадите, ремонт и отводняване на покривите, ремонт на ОВ, ВиК и ЕЛ  инсталациите, ремонт на дворните площи итротоарнитенастилки, ремонт и доставка на нови детски съоръжения за площадките.

Тъй като в кухнята на Детска ясла „Зора”се приготвя млечната кухня за децата до 3-годишна възраст в гр. Габрово, и поради силно амортизираното кухненско оборудване, то ще бъде изцяло подменено, така че да отговаря на съответните хигиенни и енергоефективни стандарти.

Ще бъде обособена зала за психомоторно развитие на децата, позволяваща ползването й и от деца с увреждания, като залата ще бъде снабдена с подходящото специализирано обордуване. Ще се обособи и помещение „приказен кът” за развитие на комуникативните умения на децата и осъществяване на развлекателни занимания.

В рамките на проекта ще се реализират и дейности за повишаване на капацитета за предоставяне на висококачествени и интегрирани услуги за децакоито включват организиране на проучване сред педагози, медицински лица, родители, психолози и др. по въпросите на услугите за деца, както и интегрирането на деца с увреждания в редовните детски образователни заведения; провеждане на 3 бр. обучително-дискусионни форумис насоченосткъм психомоторноторазвитие на децата, интегрирането на деца с увреждания, подобряване услугите за деца, проучване на чуждия опит в тази област); изработка и разпространение на Наръчник за предоставяне на висококачествени и интегрирани услуги за деца.

Проектът реално стартира на 01.09.2009 г. До момента извършихме следното:

 • Сформиран екип за управление на проекта;
 • Сформиран експертен екип по проекта;
 • Изработено лого на проекта;
 • Проведена процедура за избор на изпълнител на обществена  поръчка с предмет „Осъществяване на мерки за информация и публичност по проект BG0020 Общност, ориентирана към подобряване на услугите за отглеждане на деца в община Габрово” и избран изпълнител;
 • Изработени анкетни карти по въпросите на услугите за деца, вкл. и интегрирането на деца с увреждания в редовните детски образователни заведения;
 • Проведена обществена поръчка за ремонт на Детска ясла "Зора";
 • Изработени са информационни и специализирани брошури по проекта;

 • В резултат на разработените и раздадените по настоящия проект анкетни карти предназначени за педагози, медицински лица и психолози в детските заведения, родители на деца със специални образователни потребности и родители на деца без специални образователни потребности, през месеците декември и януари екипът за управление на проекта успя да получи и обработи голяма част от раздадените анкети. Целта на анкетните карти бе да разкрие нагласите във връзка с интегрирането на деца със специални потребностив редовните детски образователни заведения, както и нуждата от обучение на експертния персонал.  На база на проведеното проучване, експертът-психолог по проекта, съвместно с ЕУП,  направи анализ на нуждите, обобщен и представен в доклад, базиращ се на проведеното анкетно проучване. Анализът идентифицира най-сериозните проблеми/потребности в сферата на услугите за деца, които да послужат за основна тематика при провеждане на 3 бр. дискусионни обучения в рамките на проекта, а именно:
  • повишаване компетентността на специалистите – психолози, логопеди, рехабилитатори, педагози, спец. педагози за специализирана  работа с деца със СОП;
  • повишаване специфичните умения и компетенциитеи осигуряване на подкрепа и мотивация на родители на деца със СОП;
  • подмагане процеса за промяна в обществените нагласи,трудно приемащи различието, както и интегрираното и включващото обучение.
 • Поради спецификата на проекта, ориентирана към децата с увреждания и специални образователни потребности, е разработена  „разработване на софтуер-система за управление на съдържанието” като елемент от разработката на електронна база данни за детските заведения на територията на община Габрово. 
 • Към настоящия момент се организира първия и обучително- дискусионен форум с практическа насоченост за работа с деца със СОП.

 

За контакти:

г-жа Деница Ноева, Ръководител проект

Община Габрово, пл. Възраждане 3, Габрово 5300;

тел.: (066) 818 430;

e-mail: dnoeva@gabrovo.bg


НАЧАЛО | ЗА ПРОЕКТА | ЕКИП | КОНТАКТИ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.